In Kerkrade hebben we, in verband met de nieuwbouw van een productiehal, een bestaande rookgasventilator verplaatst naar een tijdelijke locatie. De hiervoor benodigde steigers zijn in opdracht van GSH BV gemonteerd door ALTRAD SERVICES Benelux. Op termijn wordt deze ventilator, inclusief kanalen, door GSH BV weer teruggeplaatst op zijn nieuwe positie.

In Eindhoven hebben we leidingwerk, pompen en appendages voorzien van onze geluidsreducerende Sonomatten.

In Roermond zijn we gestart met een ovenhuis-revisie. Hierbij wordt het hele ovenhuis ontdaan van isolatie, laswerkzaamheden uitgevoerd, voorzien van een hittebestendige conservering,  nieuwe afstandhouders,  isolatie en beplating. De ovendeuren en heteluchttoevoerkanalen worden voorzien van nieuwe afdichtingen. Om stofontwikkeling richting de omgeving maximaal te reduceren is de hele oven door ALTRAD SERVICES Benelux ingekapseld met brandwerende folie.

Na de jaarwisseling worden deze werkzaamheden o.l.v. projectleider Bram Groothuysen hervat.

GSH nieuws
GSH nieuws