Geluidsomkasting voor slijpstraat

De transportband voor de producten is door de wand gevoerd. Daarnaast was er een eis van de klant dat de kast met lucht gespoeld moest worden. Daarom zijn grote coulisse-dempers in de wand opgenomen voor de luchtdoorlaat. Ondanks deze open bouwwijze hebben we een afdoende geluidsdemping weten te realiseren, naar tevredenheid van de klant.