Akoestische isolatie

Akoestische isolatie behelst alle vormen van geluidsreductie, zoals geluidsomkastingen, dempers, baffles maar ook alle vormen van trillingsontkoppeling in gebouwen, machines en installaties. Ook kunnen wij laagfrequente trillingen voor u reduceren, hierbij spreekt men van ontdreuning.

Akoestische isolatie is altijd een belangrijk product voor ons geweest, omdat de oorsprong van ons bedrijf in de scheepsbouw lag.

Het bekleden van de wanden en plafonds van machinekamers met akoestische panelen en het isoleren van scheepsmotoren en scheepsuitlaten, waren (en zijn) kernactiviteiten.

In latere jaren zijn we voor industriële klanten gaan werken, waar we vanuit dezelfde technieken een veelheid van oplossingen realiseren. Zie voor meer informatie de pagina Geluidsreductie.

Akoestische isolatie

GSH | General Services Holland bv

Battenweg 7A
6051 AD Maasbracht

T  (0475) 46 33 30
F  (0475) 46 51 60

E  info@gshbv.nl
I  www.gshbv.nl