Compensatoren & kleppen

Rookgaskleppen worden toegepast om gassen met hoge temperaturen te regelen of om leidingtrajecten af te sluiten. Een rookgasklep is in feite een normale klep, maar dan geschikt voor hoge temperaturen.

In leidingsystemen leiden temperatuurverhogingen en -dalingen tot lengteveranderingen, ook wel expansie genoemd.

Omdat leidingsystemen in het algemeen gefixeerd zijn tussen twee vaste punten, treden als gevolg van de expansie ontoelaatbare krachten en spanningen op in het materiaal en op de vaste punten.

Wanneer natuurlijke of vrije expansie niet mogelijk is, dan worden compensatoren toegepast om de lengteverandering op te vangen.

Daarnaast kunnen door bijvoorbeeld compressoren, pompen, turbines en motoren trillingen worden veroorzaakt, die zodanig geabsorbeerd dienen te worden dat het aangesloten leidingwerk met appendages, steunpunten en dergelijke geen schade oploopt.

De grootte van de optredende expansie en een juiste oplossing hiervoor kan worden berekend door onze afdeling engineering.

Compensatoren & kleppen

Compensatoren & kleppen

GSH | General Services Holland bv

Battenweg 7A
6051 AD Maasbracht

T  (0475) 46 33 30
F  (0475) 46 51 60

E  info@gshbv.nl
I  www.gshbv.nl