Onderdeel van een langlopend project was het isoleren van +/- 450 stoomappendages in een technische ruimte d.m.v. isolatiematrassen.

Hiermee is het gehele project gereed waarbij wij onze opdrachtgever hebben ondersteund bij het aanvragen van de Energie Investeringsaftrek bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor een deel van de werkzaamheden op deze locatie.
Hiermee kunnen de investeringskosten gereduceerd worden middels verrekening met de winstbelasting.

Een woord van dank richting Saint-Gobain Isover Nederland welke d.m.v. Edward van Engelenhoven voor de nodige ondersteuning zorg gedragen heeft.

Wilt u meer informatie over de Energie Investeringsaftrek en de hierbij horende voordelen neem dan contact op met GSH BV