De door GSH BV gehanteerde bouwmethodiek van geluidsreducerende omkastingen biedt vele voordelen. Èen hiervan is dat aanpassingen / uitbreidingen eenvoudig gerealiseerd kunnen worden mèt hergebruik van bestaande componenten.

Modulair bouwen heeft hierdoor een korte realisatietijd met minimale impact op het produktieproces.

In dit project hebben wij een in 2018 gebouwde geluidsreducerende omkasting van een tegelzaagmachine uitgebreidt met hergebruik van deuren, ramen en ventilatievoorzieningen.