GSH als partner

 

Producten & diensten

 

Beste klanten en relaties,

Graag wil ik u informeren over de maatregelen die we genomen hebben om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Onze klanten werken vooralsnog gewoon door en wij dus ook. Daarbij willen we de risico’s voor u en onszelf zo klein mogelijk houden. We volgen de ontwikkelingen op de voet en nemen deel aan de maatregelen die onze overheid voorschrijft.

Concreet heeft dit tot nu toe in ons bedrijf tot de volgende maatregelen geleid:

  • Al het personeel dat van thuis uit kan werken doet dat.
  • Al het personeel dat van thuis uit kan werken doet dat.
  • We benaderen u zoveel mogelijk per telefoon of per e-mail.
  • Binnen ons gebouw houden we ons aan alle voorgeschreven hygiëne-eisen.
  • Leveranciers worden verzocht ons gebouw niet te betreden anders dan het loket.
  • De barrière die dit loket vormt geeft bescherming aan u en aan onze medewerkers.
  • De mensen van onze montageploegen zijn geïnstrueerd over alle hygiëne-eisen.

Wij hebben tot nu toe onze dienstverlening volledig op peil kunnen houden. Enkele klanten hebben projecten uitgesteld of weren contractors. Dit geeft ons op dit moment nog wat extra ruimte om onze dienstverlening op peil te houden.

Wij zullen u op de hoogte houden zodra er zich bij ons nieuwe ontwikkelingen voordoen. Wij wensen u veel sterkte toe in de komende periode.

Met vriendelijke groet,

Menno Smits,
Directeur GSH B.V.

Wij verzorgen kleine en grote projecten op het gebied van luchtsystemen, isolatie en ovenrevisies.
Wij doen alles vanaf kleinschalig onderhoud tot revisies en nieuwbouw.

Bij veel klanten komen we al tientallen jaren. Dit omdat we een langetermijn relatie met onze klanten willen aangaan en proberen altijd voor u klaar te staan met raad en daad.

GSH | General Services Holland bv

Battenweg 7A
6051 AD Maasbracht

T  (0475) 46 33 30
F  (0475) 46 51 60

E  info@gshbv.nl
I  www.gshbv.nl